2.4.3 Laskusiivekkeiden käyttö laskussa

Laskusiivekkeiden tehtävänä on lisätä nostovoimaa lähestyttäessä pienellä nopeudella kenttää. Pienentämällä sakkausnopeutta saadaan kynnys- ja istumisnopeus alenemaan, mikä lyhentää laskumatkaa. Liiallisen lentokorkeuden vähentämisessä käytetään laskusiivekkeitä myös jarruina. Laippojen ulkosottonopeutta sekä käyttönopeutta koskevat rajoitukset löytyvät lentokäsikirjasta. Katso myös Vn-diagrammi.

Laskusiivekkeitä käytettäessä lennon aikana on huomioitava ulos- ja sisäänoton yhteydessä tapahtuvat trimmin muutokset. Muutokset ovat konekohtaisia, joten niihin tutustuu parhaiten lentojen yhteydessä. Välttämällä äkillisiä liikkeitä laskusiivekkeitä käytettäessä eivät trimmin muutokset pääse yllättämään. Ulkona ollessaan laskusiivekkeisiin kohdistuu huomattavan suuret voimat, jotka kasvavat nopeuden toiseen potenssiin verrannollisina. Tämän vuoksi nopeusmittarissa olevaa "Valkeaa kaarta" on noudatettava laippoja ulos otettaessa.

Laskeuduttaessa suhteellisen tuntemattomalle kentälle, jonka toisessa päässä saattaa vielä olla esteitä, olisi vältettävä suurinta laippa-asetusta etenkin koneissa, joissa on hyvin tehokkaat laipat, sillä mikäli kiitoradan kunto tai muut seikat vaativat ylivetoa, ei moottori ehkä jaksakaan vetää konetta ylös, jos laipat aiheuttavat liian suuren vastuksen lisäyksen.