4.5 Lentokoneen trimmaus


Lentäminen on helppoa, kun kone lentää itsestään haluttua lentorataa. Tämä tarkoittaa, ettei kone pyri kallistumaan, kaartamaan, nostamaan tai laskemaan nokkaa ilman erillistä ohjausliikettä. Tämän saavuttamiseksi konetta joudutaan trimmaamaan aina, kun halutaan vakiinnuttaa koneen lento tiettyyn lentotilaan kuten nousuun, vaakalentoon, laskuun tai kaartoon. Jos muutat moottorin tehoa, niin potkurin vääntö pyrkii kallistamaan konetta, jonka voit trimmata siiveketrimmin avulla ja mahdollisesti joudut vielä käyttämään sivuperäsintrimmiä ja mahdollisesti korkeusperäsintrimmiä saavuttaaksesi tasapainotilan. Voit harjoitella trimmien käyttöä yksi kerrallaan siten, että kevennät aluksi sauvaa (rattia) ja säädät yhtä trimmiä kerrallaan, kunnes saavutat vakaan lentotilan, joka voi olla nousua, suoraa lentoa, tai laskua. Jos nokka pyrkii laskemaan, käytä korkeustrimmiä. Jos kone kallistuu, säädä siiveketrimmiä ja jos kone lisäksi kääntyy sivuun, säädä sivuperäsintrimmiä.

Trimmityyppejä

Osa trimmeistä on kiinteitä ja maassa säädettäviä ja osa pilotin säädettävissä lennon aikana. Jos koneessa on autopilotti, trimmit säätyvät ohjelmoidusti servojen välityksellä aina, kun autopilotti on päällä.

Maassa kiinteästi säädettävien trimmilaippojen tarkoituksena on säätää lentokone lentämään normaalia matkalentonopeutta suoraan ilman, että ohjaimiin tarvitsee koskea. Nämä trimmit ovat yleisimmin pieniä ohjaipintojen jättöreunaan niitattuja levyjä, joiden avulla tehdään koneen lentoasennon perussäädöt. Näiden levyjen vaikutuksesta ohjainpinta (siiveke, korkeus- tai sivuperäsin) kääntyy vastakkaiseen suuntaan mihin trimmilappua on käännetty. Tätä säätöä ei yleensä tarvitse uusia ellei koneeseen tehdä rakenteellisia muutoksia.

Lennon aikana säädettävät trimmien avulla säätöä tehdään samasta syystä, jotta koneen painon, painopisteen, lentonopeuden ja muiden lentotehtävien vaihteluiden johdosta syntyvät epäbalanssit saadaan tasapainotettua ja vakautettua kone halutuun lentotilaan. Trimmityypistä riippuen niillä voidaan säätää ohjainvoimat sopiviksi, jotta ohjaintunto olisi sopiva.

Korkeusperäsimeen vaikuttavat trimmit.

Korkeusvakaimen kohtauskulma voi olla muutettavissa. Tällöin vakain on yleensä takareunasta saranoitu ja etureunassa on säätöruuvi, jota ohjaaja voi säätää joko ennen lentoa tai lennon aikana. Tämä säätömahdollisuus on aika harvinainen.

 Säädettävä korkeusvakautin
Kuva. Korkeusvakain on saranoitu takaosasta ja etureunan asentoa voidaan ohjata säätöservon tai säätöruuvin avulla. Tämä ratkaisu on monissa rahtikoneissa mutta myös joissakin pienkoneissa.

Lennon aikana korkeusperäsimeen vaikuttavat trimmien tehtävänä on tarpeesta riippuen:
1. tasapainottaa koneen suoraa lentoa siten, ettei nokka nouse tai laske, kun sauvaan ei kosketa.
2. keventää sauvan liikettä, jos sauvavoimat kasvaisivat muuten kohtuuttomiksi (painavat ja suuret koneet)
3. lisätä sauvavoimia, jos ne muuten ovat liian kevyet (kevyet kapeasiipiset koneet).
4. servolaipat, jotka tuottavat ohjainvoimat suuriin ja painaviin koneisiin (matkustajakoneet)

 Koneen lentotilanteen muuttuessa tarvitaan trimmausta: nopeus muuttuu, nousukulma muuttuu, laskusiivekkeitä käytettäessä jne.

 

 

 Trimmilaippa (Trim tab)

 Korkeusperäsimen TrimTab01a
Kuva. Korkeusperäsimen trimmilaippa keskellä. Se on kiinni korkeusperäsimen takareunassa ja sen asentoa voidaan ohjata ohjaamossa olevan trimmipyörän välityksellä. Säätötangon etupää on lukittu peräsimeen siten, että trimmin ja peräsimen keskinäinen asento riippuu trimmipyörän asetuksesta. Kuvassa trimmi on keskellä eli kone on tasapainossa ilman lisätoimenpiteitä.
 Korkeusperäsimen TrimTab02a
 Kuva. Kone on nokkapainoinen trimmiä käännetään alas, jolloin se nostaa peräsimen takareunaa ja tasapainottaa koneen siten, että se on tasapainossa ilman sauvavoimaa. Trimmin ja peräsimen välinen kulma säilyy samana vaikka peräsintä käytetään sauvalla ylös/alas.
 Korkeusperäsimen TrimTab03a
 Kuva. Peräpainoista konetta trimmattaessa trimmi kääntyy ylös painaen peräsimen takareunaa alas ja tasapainottaa koneen.

Servolaippa (Servo tab)

 Korkeusperäsin ServoTab01
 Kuva. Servolaippa keskiasennossa. Trimmilaippa kääntää peräsintä ylös-alas. Ohjainvoimat ovat pienet. Huomaa, että tässä itse peräsintä ei käännetä mekaanisesti vaan ainoastaan servolaippa (trimmi) liikkuu ja liikuttaa peräsintä vastakkaiseen suuntaan. Tätä käytetään hyvin suurilla ohjainpinnoilla keventämään sauvavoimia.
 Korkeusperäsin ServoTab02
 Kuva. Servolaippa on kääntynyt ylös ja peräsin alas, nokka laskee.
 Korkeusperäsin ServoTab03
 Servolaippa on kääntynyt alas ja nostaa peräsimen jättöreunan ylös. Käytetään painavissa koneissa, joissa ohjainvoimia pitää keventää.

 Kevityslaippa (Balance tab)

 Balance Tab 01
Kuva. Kevityslaippa keskiasennossa. Kevityslaippa kääntyy vastakkaiseen suuntaan kuin peräsin. Sen tehtävänä on keventää ohjainvoimia.
 Balance Tab 02
 Kuva. Kevityslaippa ylä-asennossa, jolloin peräsin on alhaalla ja koneen nokka painuu alas.
 Balance Tab 03

 Kuva. Kevityslaippa on alhaalla, jolloin peräsin on ylhäällä ja koneen nokka nousee.

Jousilaippa (Spring tab)

 Korkeusperäsin SpringTab01
 Kuva. Jousilaippa keskiasennossa.

Jousilaippa on muuten samanlainen kuin servolaippa, mutta servon tilalla on jousielementti. Jousilaipan avulla ohjainvoimat kevenevät merkittävästi, koska pilotti käyttää vain trimmiä, joka puolestaan kääntää peräsintä vastakkaiseen suuntaan.

 Korkeusperäsin SpringTab02
 Kuva. Jousilaippa ohjaa peräsimen nokka alas tilaan.
 Korkeusperäsin SpringTab03
 Kuva. Jousilaippa ohjaa peräsimen nokka ylös tilaan.