4.2.2 Ylösveto ja nousu 50 jalan korkeuteen

Mikäli kiitorata on lyhyt ja on aihetta epäillä sen riittävyyttä, kannattaa tutkia sen pinnanlaatua, jotta voisi arvioida sen aiheuttamaa vastusta. Lisäksi on aihetta etukäteen määritellä kiitoradalta kriittinen piste, jossa on saavutettava riittävä nopeus, jotta lentoonlähtö onnistuisi ja ellei nopeus tässä pisteessä ole riittävä, niin ehditään vielä keskeyttää lentoonlähtö ilman vaaraa mennä pitkäksi.

Ylösvedon ja nousun osuus lentoonlähdössä ei kaipaa maakiitoon nähden kovinkaan paljon selvitystä, koska jokainen oppii melko nopeasti oikean menetelmän ja kaiken lisäksi tässä vaiheessa ei pystytä enää tekemään kovin paljon asiaan vaikuttavaa. Tärkeintä on kuitenkin pitää mielessä, että ylösveto suoritetaan juoheasti ja riittävän ajoissa sekä nousussa valitaan jyrkintä nousua vastaava nopeus, mikäli se on tarpeellista. Muutoin voidaan matalalla lentäen antaa ensin nopeuden kasvaa turvalliseksi ja vasta sitten nostaa nokkaa ja lisätä korkeutta. Moottorihäiriön sattuessa tässä vaiheessa ei ole muuta mahdollisuutta kuin jatkaa suoraan eteenpäin ja pyrkiä suorittamaan pakkolasku hallitusti.