4.3 Laskumatka

Laskumatkan pituus ilmaistaan joko maakiidon pituutena tai matkana, joka kuluu, kun 15 metrin korkeudesta liu'utaan laskuun ja kone pysähtyy. Laskukiidon pituuteen vaikuttavat samat tekijät kuin lentoonlähtömatkaan. Laskumatkan rullausmatka riippuu istumisnopeudesta, johon puolestaan vaikuttaa loppuliu'un nopeus. Jos loppuliuku joudutaan suorittamaan jyrkkänä, on käytettävä täysiä lentojarruja sekä tarvittaessa sivuluisua nopeuden hillitsemiseksi. Sivuluisu on lopetettava viimeistään juuri ennen kuin pyörät koskettavat kiitorataa. Moottoriteho pidetään liu'un aikana yleensä tyhjäkäynnillä. Lyhyen laskumatkan saamiseksi on ensiarvoisen tärkeätä osata suorittaa liuku oikealla nopeudella, sillä alinopeus tietää koneen ohjattavuuden menetystä ja ylinopeus pitkää laskumatkaa. Loivennusvaiheessa on pyrittävä välttämään äkillistä vetoa, jottei kone g-vaikutuksesta sakkaisi pintaan. Koneen ohjekirjassa on esitetty suositeltava lähestymisnopeus sekä laskusiivekkeiden käyttö.

Laskumatka ilma moottoria

Jos moottori pysähtyy ja mahdollinen laskupaikka on kriittisen kaukana, on kyettävä nopeasti arvioimaan onko se koneen liitosuhteella saavutettavissa vai ei. Lähestyminen on suoritettava parasta liitosuhdetta vastaavalla nopeudella kunnes ollaan varmoja, että ollaan laskuetäisyydellä. Laskusiivekkeitä ei tulisi vetää ulos ennen kuin ollaan todella loppuliu'ussa, koska laskusiivekkeet ulkona liitosuhde on pienempi kuin sileällä koneella ja siksi laskusiivekkeet tulee ottaa ulos vasta siinä vaiheessa, kun nopeutta on pienennettävä lyhyen laskumatkan vuoksi. 

Moottorilasku

Laskeuduttaessa esimerkiksi talvella lumiselle kiitoradalle tai kesällä vesikoneella tyyneen veteen, on vaikea arvioida omaa korkeutta. Tällöin on turvallista tehdä moottorilasku. Moottorin veto sovitetaan sellaiseksi, että lentonopeus on 1,25 – 1,3 Vs ja kone vajoaa tasaisesti noin 1 – 2 m/s. Tässä asennossa kone voi istua pintaan turvallisesti milloin hyvänsä. Moottorilasku ei helposti onnistu tosi tilanteessa, ellei sitä ole aiemmin harjoitellut hyvissä olosuhteissa.