4.1.2 Nousu

Nousunopeus määräytyy samoin kuin vaakalentonopeus T-D erotuksesta. Tällöin nousuun on käytettävissä työntövoiman ylijäämä T-D, joka vaakalennossa käytettiin kiihdytykseen. Mikäli nousu suoritetaan vakionopeudella, saadaan nousuun tarvittava työntövoiman ylijäämästä T – D, joka on käytettävissä joko kiihdytykseen tai nousuun. Kun erotus on suurimmillaan, saadaan myös jyrkin nousu. mikäli lentonopeutta kasvatetaan tätä nopeutta suuremmaksi, käytetään enemmän voimaa vastukseen ja nousuvara jää pienemmäksi.

Jyrkimpään nousukulmaan ja suurimpaan nousunopeuteen liittyvät konekohtaiset arvot löytyvät koneen manuaalista.

 sivu55 nousukulma
Koneen nousukulma riippuu työntövoiman ja vastuksen erotuksesta. Todetaan, että nousukulma on jyrkimmillään silloin, kun T —D on suurimmillaan, koska sin g ei riipu nopeudesta. Sen sijaan nousunopeus Vy on suurimmillaan, kun tulo (T—D) V on suurimmillaan. Koska työntövoiman ylijäämä muuttuu nopeuden muuttuessa, on vaikea suoralta kädeltä sanoa, miten saavutetaan paras nousunopeus. Sen vuoksi olemmekin esittäneet kuvan, jossa teho on pystyasteikoilla. Teho voidaan esittää myös muodossa voima kertaa nopeus. Tästä kuvasta saadaan suurinta nousunopeutta vastaava lentonopeus kullakin tehoasetuksella siten, että katsotaan, milloin moottorin antaman tehon ja vaaditun tehon erotus on suurimmillaan. Tämä nopeus on merkitty kuvioon. Jyrkin nousu saadaan aina hieman pienemmällä lentonopeudella kuin suurin nousunopeus.