4.1.4 Lakikorkeus

Lakikorkeus ilmaisee suurimman korkeuden, johon kone voi omin voimin nousta. Koneen nousunopeus pienenee lentokorkeuden kasvaessa. Lakikorkeuden katsotaan olevan siellä, missä nousunopeus on nolla. Käytännössä on kuitenkin määritelty lakikorkeudeksi korkeus, jossa nousunopeus on alle sovitun rajan. Tämä raja on erilainen eri lentokoneluokissa vaihdellen noin 0,3—1,5 m/s rajoissa. Kuvassa 54 nähdään nousunopeuden pieneneminen tiheyskorkeuden kasvaessa. Kohta, jossa nousunopeus on nolla, on absoluuttinen lakikorkeus.

 sivu59 lakikorkeus
 Lakikorkeus. Vaaka-akselilla on nousunopeus ja pystyakselilla lentokorkeus. Ilman tiheyden laskiessa moottorin teho laskee ja nousunopeus pienenee, kunnes teho ei enää riitä. Käytännössä lakikorkeus määritellään esimerkiksi korkeudeksi, jossa nousunopeus on alle 0,5 – 1,5 m/s kone tyypistä riippuen.

 Lakikorkeus, tosi ilmanopeus ja mittarin näyttämä ilmanopeus

 sivu60 lakikorkeus
Kuva: Vasemmalla tosi ilmanopeus ja oikealla vastaava nopeusmittarin indikoima nopeus, jonka mukaan sakkausnopeus on lakikorkeuteen saakka vakio. Moottoriteho vähenee ilman tiheyden laskiessa, mikä rajoittaa maksimi nopeutta. Lakipisteessä lennetään jo täydellä teholla ja sakkausnopeudella.

Kuvassa esitetään maanpinnasta lakikorkeuteen asti rinnakkain tosi ilmanopeudet vasemmalla sekä mittarin näyttämät indikoidut nopeudet oikealla: a) sakkausnopeus, b) jyrkintä nousua vastaava nopeus c) parasta nousunopeutta vastaava lentonopeus ja d) maksimi vaakalentonopeus. Huomio kiinnittyy siihen, että nopeusmittarin näyttämä sakkausnopeus säilyy samana koko nousun ajan. Toinen huomio on, että nopeusmittarin näyttämä maksimi lentonopeus pienenee, vaikka tosi ilmanopeuden kuvassa nopeus kasvaa liki 2 km korkeuteen saakka. Tämä johtuu ohentuneen ilman heikentämästä moottoritehosta sekä lisääntyneestä indusoidusta vastuksesta. Nopeusmittarin näyttö perustuu kinemaattiseen paineeseen, johon myös koneen nostovoima ja vastus perustuvat. Kinemaattinen paine laskee ilman tiheyden laskiessa ja aiheuttaa sen, että nopeusmittari näyttää todellista ilmanopeutta vähemmän mutta koneen sakkausnopeus ja muut siitä riippuvat nopeudet näytetään täsmälleen samalla lailla kuin maanpinnalla. Ainoat asiat, jotka nousulennon aikana todella muuttuvat, ovat moottoritehon sekä nousunopeuden pieneneminen ja tosi ilmanopeuden kasvu.