4.1.6 Toimintamatka ja toiminta-aika

Toimintamatka ja -aika riippuvat kumpikin polttoaineen määrästä ja polttoaineen kulutuksesta sekä toimintamatka lisäksi lentonopeudesta. Koska polttoaineen riittävyys on ensiarvoisen tärkeä tekijä, on syytä perehtyä tarkoin koneensa kulutukseen. On pidettävä mielessä, että lukuisat tekijät vaikuttavat kulutukseen. Jotta tarkoin voitaisiin arvioida kokonaiskulutus, on eriteltävä myös nousuun ja lentoonlähtöön kuluva polttoaine. Yleisesti todettakoon muutamia kulutusta lisääviä tekijöitä:

  • tehon lisäys lisää myös kulutusta
  • seoksen lämmitys (imuilman lämmitys)
  • seoksen rikastaminen
  • kylmä ilma (bensiinin tiheys kasvaa) toisaalta moottorin teho paranee
  • ruiskutusmoottorin polttoainesuuttimen ilmanottoaukko on tukkeutunut, jolloin moottori käy rikkaalla
  • vedenpoistohana on jäänyt vuotamaan ja polttoainetta valuu hukkaan
  • vakiopyörimisnopeudella korkeutta vähennettäessä

Moottoritehon ja kulutuksen riippuvuus esitetään koneen käsikirjassa, josta esimerkki kuvassa 54.  Seuraavan laskentakaavan avulla voi laskea koneen toiminta-ajan sekä toimintamatkan.

Toiminta-aika = polttoainemäärä lähdettäessä / polttoaineen kulutusnopeus

                                Toimintamatka = lentonopeus x toiminta-aika

Näitä yksinkertaisia laskentasääntöjä noudatettaessa on pidettävä mielessä, etteivät muuttujat ole vakioita ja siksi niitä on käytettävä riittävällä varovaisuudella. Usein ei voida etukäteen lähtiessä arvioida kaikkia kulutukseen vaikuttavia tekijöitä, joten on turvauduttava polttoaineen määrämittariin sekä lennettyyn matkaan. Merkitään muistiin polttoainemäärä lähdössä ja tietyn lentoajan jälkeen katsotaan, paljonko polttoainetta on kulunut ja kartan avulla mitataan lennetty matka. Mikäli loppumatka suoritetaan samalla tehoasetuksella. saadaan toimintamatka seuraavasta yhtälöstä:

Lennettävissä oleva matka = lennetty matka / käytetty polttoaine x jäljellä oleva polttoaine

Esimerkiksi: lennetään ensin 200 km, jolloin on kulunut 10 litraa ja jäljellä on 30 litraa, jolloin jäljellä oleva toimintamatka on 200 km / 10 x 30 = 600 km.

Toimintamatkaa laskettaessa on varauduttava yllätyksiin ja seurattava polttoaineen kulutusta ja matkan etenemistä. On huomattava lisäksi, että jotkin polttoainemittarit eivät näytä väliasentoja aivan oikein, joten on syytä tarkkailla mittarin näyttämiä ja suorittaa vertailuja todellisen kulutuksen välillä. Normaali käytäntö on varata noin 45 minuuttia ylimääräistä lentoaikaa mahdollisten yllätysten varalta.