Lentokone ja ohjaaminen

4.1 Suoritusarvot

Yleistä

Lentokoneet suunnitellaan yleensä tiettyjä käyttötarkoituksia varten. Kukin käyttötarkoitus asettaa omat vaatimuksensa koneelle. Koska suuri osa näistä vaatimuksista on toistensa kanssa ristiriitaisia, joutuu koneen suunnittelija tekemään koko joukon kompromisseja. Hän voi esimerkiksi valita koneelle pääkäyttötarkoituksen ja lisäksi joukon sivutarkoituksia, joihin kone ehkä ei ole paras mahdollinen, mutta kuitenkin soveltuva. Koneen ostaja ja käyttäjäkunta viime kädessä ratkaisevat, mille ominai­suuksille he antavat arvoa. Koska meidän tehtävämme ei ole suunnitella vaan käyttää valmiiksi suunni­teltuja koneita, tyydymme tarkastelemaan saavutusarvoja erillisinä ilmiöinä. Tarkoituksena on pikem­minkin esitellä niitä siten, että koneen käyttäjä osaisi kiinnittää tarpeellista huomiota niihin sekä opetella käyttämää konetta mahdollisimman hyvin. Yleisesti lentokoneiden spesifikaatiossa kuvatut saavutusarvot perustuvat maksimi lentomassalla, uudella, sileällä ja puhtaalla koneella koelennoilla saatuihin mittaustuloksiin, jotka on muutettu vastaamaan standardi ilmakehän olosuhteita. Jotta suoritus­arvoihin päästäisiin omassa lentotoiminnassa, on käytettävä samoja asetuksia kuin koneen ohjekirjassa on annettu. Esimerkiksi polttoaineen kulutusarvot edellyttävät oikein suoritettua laihennusta jne.

Lentokoneen suoritusarvoilla ilmaistaan yleensä seuraavia ominaisuuksia:

Vaakalento:         maksiminopeus, sakkausnopeus, maksimi puuskanopeus, laippojen käyttönopeusalue, laskutelineiden käyttönopeusalue, kriittinen nopeus.

Nousulento:          jyrkin nousu (asteissa tai prosenteissa), suurin nousunopeus.

Lakikorkeus:        suurin toimintakorkeus eli korkeus, jossa nousunopeus täydellä teholla on nolla tai hyvin pieni

Liukulento:           liitosuhde, pienin vajoamisnopeus.

Toimintamatka:    täydellä tankilla ja mahdollisilla lisätankeilla, täydellä kuormalla

Toiminta-aika:      täydellä tankilla ja mahdollisilla lisätankeilla

Lentoonlähtömatka:   maakiito, nousu yli 15 m esteen, keskeytetty lentoonlähtö

Laskumatka:        laskukiito, lasku yli 15 metrin esteen, keskeytetty lasku

Hyötykuorma:      Maksimi henkilöluku, polttoainemäärä, lasti