4.4.5 Sauvavoima per g

Ohjaintuntoa on totuttu pitämään tärkeänä osana koneen ohjattavuutta. Ilman ohjaintuntoa ohjaus käy epätarkaksi ja vaatii ennen kaikkea jatkuvaa näköhavaintoa ohjausliikkeen vaikutuksesta. Hyvän ohjaintunnon merkkinä on tarvittavan ohjainvoiman lisääntyminen samassa suhteessa kuin vaikutus. Sauvavoima kasvaa nopeuden ja kiihtyvyysmonikerran kasvaessa. Käytetään yleisesti sanontaa "sauvavoima per g" osoittamaan yhden g:n lisäykseen tarvittavaa sauvavoiman lisäystä. Normaali alue on esimerkiksi purjelentokoneella 0.5—3.0 kp/g ja moottorikoneella 1.0—5.0 kp/g. Nämä arvot saattavat vaihdella hyvinkin paljon riippuen muun muassa seuraavista tekijöistä:

Sauvavoimaa lisäävät tekijät:

  • Koneen massakeskipisteen siirtyminen eteenpäin
  • Koneen kärkivälin ja massan kasvu
  • Peräsimen pinta-alan suureneminen
  • Peräsimen leveyden lisäys  
  • Lentonopeuden kasvu
  • Koneen rungon lyheneminen

Sauvavoiman suuruuteen voidaan vaikuttaa korkeusperäsimen trimmiratkaisuilla. Liian kevyttä sauvaa voidaan raskauttaa trimmillä ja päinvastoin.

Koneen koon ja painon kasvu johtavat väistämättä tarvittavan sauvavoiman kasvuun jopa yli ihmisen voimavarojen. Tällöin on pakko tinkiä ohjaintunnosta ja käyttää servolaitteita apuna. Servolaitteisiin on helppoa kytkeä täydellinen automaattiohjaus eli autopilot, joka vapauttaa ohjaajan kokonaan ohjaustyöstä. Tällaisia autopilotteja. on nykyisin mahdollista saada jopa pieniin yksimoottorikoneisiin. Sauvavoimat, joihin ohjaintunto perustuu, on korvattu autopilottia käytettäessä keinotekoisella ohjaintunnolla, joka pyrkii simuloimaan todellisten aerodynaamisten voimien luomaa ohjaintuntoa. Kriittisiä tilanteita varten kuten sakkausta varten on luotu erilaisia varoituksia: summeri hälyttää, kun ollaan lähellä sakkausta, sauvaa ravistetaan tai sauvassa on oma väristin, joka lähes pakottaa pilottia höllentämään vetoa jne. Yliäänikoneissa käytetään autopilottia jo siitäkin syystä, että ne ovat aliäänilennolla epästabiileja ja vaaditaan ohjaustietokone, joka osaa hoitaa epästabiilisuuden aiheuttamat haasteet.