4.4.4 Sauvavoiman riippuvuus painopisteestä

Aikaisemmin mainittiin painopisteen eli massakeskipisteaseman vaikuttavan vakavuuteen. Tarkasteltaessa massa­keskipisteaseman vaikutusta sauvavoimaan todetaan, että vaikutukset ovat samantapaisia. Mitä vakaampi kone, sitä raskaammat ohjainvoimat. Kun kone käy erittäin epävakaaksi niin esimerkiksi työnnettäessä nokka painuu ja sauva pyrkii eteen päin lisäten nokan painumista entisestään. Tätä voidaan havainnollistaa seuraavalla kuvalla, jossa on esitetty massakeskipisteen aseman vaikutus sauvavoimaan, kun lennetään trimminopeudesta poikkea­valla nopeudella. C = siiven keskileveys. Sallittu toiminta-alue vastaa koneen ohjekirjan mukaista painopisteen vaihtelualuetta. Kuvasta nähdään miten sauvavoima kasvaa, kun massakeskipiste siirtyy eteenpäin. Vastaavasti massakeskipisteen siirtyessä taaksepäin sauvavoima kevenee. Tämä onkin eräs tapa mitata lennon aikana koneen pituusvakavuus. Jos sauvavoimat ovat normaalia huomattavasti keveämpiä, voidaan varmuudella sanoa, että kone on kuormattu takapainoiseksi.

sivu88kuva
Kuva: Massakeskipisteen aseman vaikutus sauvavoimaan.