3.1.3 Siiven taivutusmomentti ja leikkausvoima

Nostovoima aiheuttaa siipeen taivutusmomentin, joka siiven on kestettävä. Momentti on voima kertaa varsi. Jos useampia voimia vaikuttaa eri etäisyyksillä, saadaan kokonaisvoima laskemalla yhteen kunkin voiman aiheuttama momentti. Jos lasketaan siiven eri kohdissa momentit, saadaan kutakuinkin seuraavan kuvan mukainen momenttijakautuma. Havaitaan selvästi, että keskellä on momentti kaikista suurin. Näinhän pitääkin olla, sillä keskeltähän on myös suurin etäisyys kuhunkin kantavaan siiven poikkileikkaukseen. Kuvassa esitetään, kuinka suuri osa siiven kantovoimasta on sen kärkiosan puolella. Kärjessä tämä kuvaaja on tietysti nolla, mutta tyveen tultaessa se kasvaa suurimmaksi, sillä keskellä on tietysti kummankin kärjen puolella puolet koneen nostovoimasta. Tätä kuviota kutsutaan leikkausvoimajakautumaksi. Ohjaajan kannalta ei ole välttämätöntä ottaa kantaa näihin jakautumiin sellaisenaan. Voidaan kuitenkin todeta, että koneessa, jonka nostovoimasta suuri osa on kärkiosassa, kuten suorakaidesiivessä, saadaan tyven momenttijakautumalle suuria arvoja. 

 sivu74kuva
Siipeen kohdistuva leikkausvoima (oikealla) ja taivutusmomentti (vasemmalla). Leikkausvoima kohdassa x on yhtä suuri kuin kärjen ja x:n välinen nostovoima. a =  kärkiosan leikkausvoiman painopisteen etäisyys x:stä. Momentti kohdassa x on yhtä suuri kuin kärkiosan leikkausvoima kertaa a.