3.1.2 Siivekejarrutus

Siivekettä käytettäessä nokka kääntyy yläviistoon vastakkaiseen suuntaan kuin kallistus eli kone joutuu samalla lievään sivuluisuun ellei siivekejarrutusta korjata jalalla. Tämä johtuu siitä, että ylös nouseva siiveke vähentää kohtauskulmaa mutta alas laskeva siiveke lisää nostovoimaa, mitkä molemmat kääntävät koneen nokkaa ylös nousevan siiven puolelle. Ohjauksessa tämä tarkoittaa sitä, että kallistettaessa vasemmalle on saman aikaisesti painettava vasenta jalkaa, jottei nokka kääntyisi oikealle. Jalan käytön voimakkuus on konekohtaista ja riippuu paljon siitä, miten ohjausjärjestelmässä on suunniteltu siivekejarrutuksen vaikutuksen vähentäminen. Joissakin koneissa tässä on onnistuttu jopa niin hyvin, että siivekejarrutus on lähes olematon. 

Keinoja siivekejarrutuksen vähentämiseksi.

Siivekejarrutus on normaali lennossa tarpeeton ja vaatii jatkuvaa kompensointia eli jalan käyttöä. Siivekkeen käyttö aiheuttaa siivekkeen leveydellä nostovoiman muutoksen ja siitä johtuvan indusoidun vastuksen muutoksen. Ylös nousevan siivekkeen vastus pienenee ja alas laskevan kasvaa. Vastukset voidaan tasapainottaa joko lisäämällä vastusta ylös nousevaan siivekkeeseen tai käyttämällä siiveke-differentiaalia eli muuttamalla siivekeliikkeen mekansimia siten, että siiveke nousee esimerkiksi 20 astetta ylös ja vastakkainen siiveke laskee vain 5 astetta alas. Differentiaalin käyttö aiheuttaa pienemmän kokonaisvastuksen kuin alas laskevan siivekkeen vastuksen lisääminen. Molempia tapoja käytetään. 

 Siivekejarrutus Differentiaali Friese
Differentiaali-siivekettä käytettäessä ylösnousevan siivekkeen indusoitu vastus pienenee mutta siivekkeen runsas poikkeutus lisää sen profiilivastusta ja alas laskevan siivekkeen puolella tapahtuu sama toisin päin eli profiilivastus kasvaa hyvin niukasti ja indusoitu vastus kohtuullisesti. Lopputuloksena on tasapainoinen siivekkeen käyttö, jolloin konetta kallistettaessa nokka kääntyy kallistuksen suuntaan eikä sivuperäsintä tarvitse käyttää siivekejarrutuksen kumoamiseen.
Friese-siivekkeen noustessa sen etureuna tulee siiven alapinnan alapuolelle ja lisää vastusta, joka kääntää hieman koneen nokkaa kallistuksen suuntaan. Tavallisesti tämä ei ihan vielä riitä kumoamaan vastakkaisen eli alas laskeneen siivekkeen vastusta mutta vähentää kuitenkin sivuperäsimen vaatimaa voimaa.