3.2.2 Voimat syöksystä oikaistaessa

Syöksystä oikaistaessa on koneen lentorata kaareva, mistä johtuen keskipakovoima pyrkii painamaan konetta poispäin kaarevuuskeskipisteestä.  Koneen nokkaa vedetään jatkuvasti, joten koneella on kulmanopeutta, mikä aikaansaadaan korkeusperäsimellä. Tasapainoehdot syöksystä oikaisussa on helpointa esittää radan alimmassa kohdassa, sillä siinä yhtyvät keskipako- ja painovoimat ja saadaan yksinkertaisin voimakuvio, joka vastaa suurinta rasitusta edellyttäen, että kaarevuussäde on vakio.

 sivu75 kuva2
Kuva: Syöksystä oikaistaessa nostovoima kasvaa keskipakovoiman vaikutuksesta. Tämä kasvattaa sakkausnopeutta ja mitä suurempi kiihtyvyys sitä äkäisempi sakkaus. Tasapainoehdot ovat:
pystysuunnassa Nostovoima = koneen paino x kiihtyvyysmonikerta
vaakasuunnassa eteenpäin vetävä voima = vastus.