1.3.6 Lämpötila maanpinnan läheisyydessä

Ilman lämpötila vaihtelee suuresti maanpinnan läheisyydessä. Vaihtelu on sekä alueellista että korkeudesta riippuvaista. Vaihtelua aiheuttavat maanpinnan muodot, peitteisyys ja lämpöominaisuudet. Maanpinta ja pintakasvillisuus joko imee ilmasta lämpöä tai luovuttaa sitä. Lämpötasapaino riippuu ilman kosteuspitoisuudesta, koska vesihöyryn lämpösisältö on moninkertainen kuivaan ilmaan verrattuna. Erityisen merkittäviä lämmönlähteitä ovat vasta kynnetyt tai karhitut pellot kesäauringon paisteessa. Pinnasta nousee lämmin kostea ilma, joka jatkaa nousuaan kunnes ilman kosteus tiivistyy ja muodostaa kauniin cumulus pilven. Vastakohtana kostea suo, joka on ympäristöä paljon kylmempi ja jäähdyttää välittömästi pinnan yläpuolisen ilman ja, jos se on riittävän kosteaa, syntyy sumua. 

Lähellä toisiaan olevat eri lämpöiset alueet aiheuttavat pystysuoria virtauksia, jotka sekoittavat tuulta ja muodostavat turbulenssia. Mitä voimakkaampia lämpötilaerot ovat sitä voimakkaampi turbulenssi. Purjelentäjien on syytä opetella tunnistamaan alueet, joilta on saatavissa hyviä nostoja.