1.8 Paineen, lämpötilan ja tiheyden välinen yhteys

Tiheyskorkeuden määrittely painekorkeuden ja lämpötilan avulla.

Seuraavassa kuvassa on Piperin käsikirjasta lainattu esitys miten tiheyskorkeuden voi määritellä lentotehtävää vastaavaksi painekorkeuden ja lämpötilan avulla.

Korkeuden muuntokaavio 
Korkeuden muuntokaavio, jolla saadaan lentotehtävän tilanne vastaamaan standardi ilmakehän tiheyskorkeutta. Valitse korkeusmittarin asetukseksi 1013,2 mbar, lue mittarista lentokorkeutta vastaava painekorkeus ja ulkoilman lämpötila. Hae kuvaajasta tämä piste sekä katso vasemmasta reunasta tiheyskorkeus, joka vastaa silloin koneen suoritusarvoissa käytettyjä arvoja.