1.4 Ilman paine

Ilmanpaineen vaihtelut johtuvat auringon lämmön epätasaisesta jakaantumisesta maanpinnalla. Ympäristöään lämpimämpi ilma nousee ylös ja kylmempi laskee. Nouseva ilma. joka usein on myös kosteaa, synnyttää matalapaineen ja laskeva ilma, joka on kylmä ja kuiva synnyttää korkeapaineen. Matalapaineeseen liittyy usein kosteudesta johtuen pilvisyyttä ja korkeapaine on useimmiten pilvetön. Paine-ero pyrkii tasaantumaan tuulen välityksellä siten, että korkeapaineesta tuuli pyrkii kohti matalapainetta mutta maapallon pyörimisestä johtuen tuuli kääntyykin pohjoisella pallon puoliskolla vastapäivään ja eteläisellä myötäpäivään. Korkeapaineen ja matalapaineen keskukset liikkuvat yleensä Pohjois-Euroopassa itään ja koilliseen. Matalapaineet, jotka saapuvat Suomeen syntyvät usein Atlantilla ja koukkaavat Etelä-Ruotsin yli heiketen ennen saapumista Suomeen. Korkeapaineet tulevat useimmiten idästä. Mitä suurempi ero ja mitä lähempänä toisiaan korkea- ja matalapaine ovat, sitä voimakkaampaa tuulta on odotettavissa.

Ilmanpainetta ja lämpötilaa on mitattu jo satoja vuosia ja näiden mittausten perusteella on pystytty muodostamaan sääkarttoja jopa 1700 luvulle saakka. 

Kansainvälinen ilmakehä määrittelee ilmanpaineen riippuvuuden korkeudesta.