1.9 Yhteenveto

Tärkein ilmakehän ominaisuus aerodynamiikan kannalta on ilman tiheys. Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö ICAO on määritellyt ns. ICAO:n standardi-ilmakehän, jossa esimerkiksi lentokoneen suoritusarvot ilmaistaan. Todellinen ilmakehä poikkeaa tästä sopimuksesta vallitsevasta säästä riippuen. Sen vuoksi on tunnettava erikoisesti tiheyden muutokseen vaikuttavat tekijät:

Paine nousee                - tiheys kasvaa

Lämpötila laskee          -           ”

Kosteus laskee             -           ”

Lentokoneen suoritusarvot ilmaistaan tiheyskorkeudesta riippuvaisena, joten on tunnettava, miten korkeusmittarin osoittamasta painekorkeudesta voidaan saada tiheyskorkeus (kts kuva).

  1. Asetetaan korkeusmittariin 1013,2 mbar.
  2. Luetaan painekorkeus p.
  3. Luetaan ulkoilman lämpömittarin näyttämä T.
  4. Lasketaan näiden avulla joko kakkaralla tai katsotaan kuvasta 3 tiheyskorkeus.

Lämpötila ilmaistaan joko O F tai °C. Koneen käsikirjassa on mittarinäyttämän mukaiset asteikot.

Standardi ilmakehästä käytetään usein lyhennettä ISA (International Standard Atmosphere)

Testaa osaamisesi